WYNAJEM MA URLOP między osobami prywatnymi Czas wakacji
IHA Wynajem ma urlop
531390

Polityka prywatności - IHA Holiday Ads

Udzielamy wielu uwagi ochronie konfidencjalności użytkowników. Pamiętajcie, że IHA Holiday Ads nigdy nie sprzedaje informację osobową, otrzymaną od Państwa, nigdy nie puszcza ją do wynajęcia, nie udziela ją do wykorzystania osobom trzecim oraz odkrywa tą informację wyłącznie w granicach, oznaczonych w naszych Regułach ochrony danych osobistych i/lub z Państwa zgody.

Niniejsze Reguły ochrony danych osobistych dotyczą stron domowych http://www.iha.com, http://www.ihacom.co.uk, http://www.ihacom.cn, http://www.ihacom.jp, http://www.ihads.ru, http://www.iha.pt, http://www.iha.com.de, http://www.iha.fr, http://www.iha.it, http://www.iha.com.es, http://www.iha.co.nl, http://www.ihacom.gr, oraz https://secure.iha.com. Przy rejestracji i wykorzystaniu www-strony, Państwo w całości akceptuje niniejsze Reguły ochrony danych osobistych. Gdy Państwo nie akceptuje treść niniejszych Regułów ochrony danych osobistych, nie jest możliwe wykorzystanie przez Państwo naszych serwisów.

Gdy Państwo korzysta z innych stron domowych IHA Holiday Ads lub ze stron domowych innych partnerskich towarzystw, które mają własne reguły, dotyczące obróbki informacji osobistej, wymienione reguły zostaną wykorzystane w wypadku, gdy Państwo załatwi rejestrację.

Nasze partnery i inne spółki-podwykonawcę działają przeważnie według tych samych kryterium, które są wskazane w niniejszym dokumencie, oraz my staramy się uporządkować stosowane reguły, rozpowszechniając tych na całę Stowarzyszenie, biorąc pod uwagę właściwości ustawodawcze każdego państwa.

Jak już zostało wskazane wcześniej, niektóre dane osobiste są przekazywane osobom trzecim oraz są wykorzystane przez tych lub przez nas. Akceptując Ogólne Reguły Użytkowania z naszych usług, Państwo potwierdza, że akceptuje prekazywanie osobom trecim pańskich danych osobistych w granicach, określonych w niniejszych Regułach Ochrony danych osobistych oraz zgodnie tych ustaleń.

Spis treści:
 1. Wskazanie na temat dzieci
 2. Dane, które zbieramy
 3. Wykorzystanie Państwa danych
 4. Wykrycie Państwa danych
  4.1.Reklamowe ogłoszenia
  4.2.Współnota IHA Holiday Ads
  4.3.Inne firmy
  4.4.Interpelacje sądowe
 5. Wykorzystanie danych, dotyczących innych uczestników IHA Holiday Ads
 6. Wysłać ogłoszenie koledze
 7. Kontrolować swoje hasło
 8. Prawo dostępu do Państwa danych osobistych i do wprowadzenia poprawień do nich
 9. Inni poborcy informacji
 10. Bezpieczeństwo
 11. Ostrzeżenie
 1. Wskazanie na temat dzieci

  Proponowany serwis przewidywany tylko dla osób, które są pełnosprawne do podpisywania umowy zgodnie z prawem Francji. Serwis nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich, młodszych od 18 lat, które dlatego nie powinny udzielać informacji personalnej.

 2. Dane, które zbieramy

  Pierwszy cel zbioru danych osobowych - proponować efektywny serwis z indywidualnym podejściem, zdolny zaspokoić Państwa potrzeby i pomóc wykorzystywać proponowane przez nas usługi z wielką prędkością oraz przystosowując je dla siebie.

  Ogólnie mówiąc, Państwo może przemieszczać się na naszej web-stronie bez przedstawienia i bez jakiejkolwiek osobowej informacji. Z celem wykorzystania proponowanego serwisu (szczególnie żeby skontaktować się z właścicielem i rozlokować ogłoszenie), jest koniecznie wypełnić on-line formularz rejestracyjny, w którym niezbędne podać własny adres, dane dla lokalizacji i opisu Państwa własności (gdy Państwo są właścicielem), oraz inną informację osobową, jak to jest wskazane w innych formularzach zbioru informacji w różnych miejscach web-strony. W każdym polu informacyjnym jest wskazane, czy to pole jest obowiązkowe do wypełnienia, czy nie. Państwo zawsze ma możliwość nie udzielać informacji w wypadku, gdy Państwo nie korzysta z usługi lub funkcji, dla których jest potrzebna informacja.

  Automatycznie zapisujemy niektóre dane, dotyczące Państwa zwykłych działań na naszej web-stronie. Zostawiamy te dane do wewnętrznego użytkowania żeby zebrać statystykę o użytkownikach web-strony, zainteresowaniach i postępowaniach - wszystko z celem najlepszego obsługiwania. Dane są połączone i analizowane w masowy sposób i mogą zawierać dopiero zwiedzony przez Państwo URL lub adres strony, na którą Państwo przejdzie (na naszej web-stronie lub na innej), przeglądarkę (Internetową), którą Państwo wykorzystuje oraz Państwa IP.

  Oprócz tego, wykorzystujemy cookies na niektórych stronach. Cookies — są to niewielkie pliki, które przechowują się na Państwa twardym dysku i pozwalają pokazać właśnie tą informację, która Państwo interesuje. Niektóre nasze serwisy są dostępne tylko przy wykorzystaniu cookies. Cookies pozwalają, naprzykład, uniknąć zbyt częstego wprowadzenia hasła w toku jednej sesji. One też mogą być wykorzystane dla podwyższenia bezpieczności na web-stronie lub w celu identyfikacji. Zresztą, większa część cookies istnieją tylko do skończenia sesji i automatycznie zlikwidują się po jej zakończeniu. Państwo może zrezygnować z wykorzystania cookies, gdy przeglądarka to pozwala, ale w tym wypadku niektóre usługi zostaną niedostępne i w toku sesji trafi się częściej wprowadzać hasło.

  Zapisujemy też dane, dotyczące Państwa przyzwyczajeń do nawigacji i nawiązywań kontaktów. W taki samy sposób zapisujemy oceny, otzrymane przez innych użytkowników w profilach użytkowników.

  Zapisujemy też dane, które Państwo ogłasza publicznie na Forum Społeczności lub w profilach pozostałych użytkowników.

  Możemy sporządzić osobistą teczkę, dotyczącą poczty, którą Państwo do nas wysyła (jak listy, tak i listy mailowe) oraz korespondencji innych użytkowników lub osób trzecich na temat Państwa działalności na web-stronie lub Państwa inwestycji w działalność web-strony.

  Jeśli Państwo korzysta z usług firmy, która jest naszym partnerem, („Partner”), wtedy Partner może przekazywać do nas informację, dotyczącą Państwa i transakcji z Państwem, jak to jest dokładnie opisane niżej w artykule 4.

 3. Wykorzystanie Państwa danych

  Oprócz informacji, którą zawiera dotyczący Państwa plik, my wykorzystujemy dane dot. Państwa, które są otrzymane w wyniku Państwa działalności na web-stronie (dzisiejszej i zeszłej), żeby usunąć niezgodności, rozwiązać problemy i być w stanie zastosować Ogólny Regulamin użytkowania. W razie niezbędności możemy zwrócić baczną uwagę na kilka użytkowników z celem wykrycia i rozwiązania problemów, w szczególności wykorzystując Państwa dane, żeby zauważyć użytkowników, które działają pod osłoną wielu haseł.

  Państwo zgadza się, że Państwa dane osobowe są wykorzystane z celem polepszenia działalności w dziedzinie marketingu i zbytu, z celem zbioru statystyki używania web-strony, polepszenia treści web-strony oraz ofert komercyjnych, stworzenia indywidualnego podejścia do klientów - to wszystko żeby udoskonalić web-stronę oraz lepiej zaspokoić zapotrzebowania użytkowników.

  Możemy także wykorzystać Państwa dane (adres mailowy, adres pocztowy, numer telefonu), żeby w niektórych wypadkach skierować do Państwa docelową informację z powodu propozycji nowych usług, rabatów, użytkowania web-strony i zarządania nią. Przyjmując warunki Ogólnego Regulaminu korzystania z naszego serwisu, Państwo dokładnie zgadza się otrzymywać taką informację.

 4. Wykrycie Państwa danych

  Naszym celem jest ochrona tajemnicy Państwa osobowych danych. Są podjęte odpowiednie starania dla udoskonalenia tej ochrony. Mimo naszych wysiłków, my nie możemy Państwu gwarantować, że Państwa osobista korespondencja i inne dane osbiste nie otrzymują publicznego rozgłosu w inny sposób, niż ten, który jest przewidywany przez niniejsze Statuty w części ochrony danych osobistych. Na przykład, w określonych warunkach, my możemy zostać zmuszeni przekazać niektóre dane władzom lub osobom trzecim, lub osoby trecie mogą ze złym namiarem i w sposób bezprawny przechwycić przekazywane przez Państwo dane i komunikaty osobowe.

  Z tego powodu, chociaż my wprowadzamy znaczne środki zabezpieczenia i zachowania tajemnicy Państwa danych, jeszcze istnieje niebezpieczeństwo tego, że wymienione dane oraz Państwa osobowe komunikaty zostaną przechwycone przez osobę trzecią.

  Kierujemy się regułą: nie sprzedawać i nie udzielać nikomu dane osobowe, otrzymane od naszych użytkowników. Niżej wymienione szczegóły opisują warunki, w których my, niemniej, możemy udzielić dane trecim osobom.

  4.1.

  Reklamowe ogłoszenia

  Od czasu do czasu stwarzamy dobrania z danych osobowych (zebranych z kontów użytkowników) i anonimowo udzielamy ich w celach komercyjnych oraz w celach własnego kroczenia służbom reklamowym i innym osobom trzecim. Tym niemniej, informacja, z której można identyfikować Państwa osobę nie zostanie udzielona. Niektóre dane, na przykład, hasło, nie udziela się reklamodawcy nawet w postaci kompilowanej.

  4.2.

  Współnota IHA Holiday Ads

  W czasie sesji Państwo zostanie zidentyfikowane według loginu na naszej stronie domowej. Inne użytkowniki mogą obejrzeć Państwa profil i ocenę, dotyczące tego, opinii, zostawione dla Państwa na www-stronie i t.d. Nawet gdy niektóre strony nie są dostępne dla systemów wyszukiwania, zupełnie możliwe, że osoby trzeci starają się zebrać pańskie adresy elektroniczne z naszej strony domowej. Wyjaśnimy Państwu, jak zmienić login w punkcie 8 na dole.
  Gdy jesteście urlopowiczem, przekazujemy określone dane dotyczące Państwa, posiadaczowi nieruchomości (kontakty, profil rodzinny i t.d.), żeby uprościć transakcję. Dokładnie w ten sposób, gdy jesteście zarejestrowany użytkownik, posiadacie prawo dostępu do określonej informacji, dotyczącej posiadacza nieruchomości i jego ogłoszenia (kontakty, opinii innych użytkowników, szczególny opis).

  4.3.

  Inne firmy

  W celu najlepszego wykonania transkacji w całym świecie, dzielimy się z większą częścią informacji z innymi spółkami. W takich wypadkach Państwo ma prawo uniemożliwić przekazywanie własnych danych. Gdy Państwo sprzeciwia się przekazywaniu własnej informacji filialnym stronam domowym IHA Holiday Ads, wykorzystanie przez Państwo strony domowej IHA Holiday Ads zostanie niemożliwe. Filialne podmioty będą wykorzystywać Państwa informację z takim samym stopniem poufności, z którym przez nich są wykorystywane dane własnych klientów.
  Wymagamy od innych podmiotów ochronę osobistych danych klientów co najmniej w tym samym stopniu, jak i u nas, biorąc pod uwagę właściwości ustawodawstwa każdego kraju. Istnieje możliwość, że IHA Holiday Ads lub inne spółki, które posiadają www-strony filialne, zostaną poddane połączeniu i/lub zostaną nabytę przez inną spółkę. W takim wypadku IHA Holiday Ads potrafi udzielić całość dotyczącej Państwa informacji lub ją część, z tym, żeby kontynuować świadczenie usług. W takim wypadku Państwo zostanie uprzedzone zgodnie z artykułem 11 („Powiadomienie”) oraz przez nas zostanie sprawdzone, żeby nowa osoba prawna zastosowała przepisy niniejszych Regułów ochrony danych.

  4.4.

  Interpelacje sądowe

  Udzielamy odpowiedź w związku z interpelacji władz sądowych oraz osób trzecich w celu umocnienia siły prawa, prawa własności intelektualnej i innych praw. My możemy (z Państwa zgody) przekazać dowolną dotyczącą Państwa informację do przedstawicieli władz ustawodawczych, gdy uważymy to jako niezbędne i stosowne w granicach dochodzenia oszustwa, niezgodności, skargi, pozostałej działalności (przeciwprawnej lub zdolnej dotknąć naszą odpowiedzialność).

 5. Wykorzystanie danych, dotyczących innych uczestników IHA Holiday Ads

  Żeby uprościć współpracę członków Stowarzyszenia, nasze służby pozwalają Państwu mieć dostęp do niektórych danych pozostałych użytkowników. Oprócz tego, będąc posiadaczem nieruchomości, Państwo będzie otrzymało przez pocztę elektroniczną dane urlopowiczy, naprzykład, kontakty i profile.

  Akceptując Ogólne Reguły użytkowania, Państwo wyraża zgodę na wykorzystanie odebranej za pomocą naszej www-strony osobistej informacji wyłącznie dla działań, które bezpośrednio dotyczą działalności IHA Holiday Ads lub działań, na które wyraził niedwuznaczną zgodę w należyty sposób poinformowany użytkownik, który jest tym związany.

  Kategorycznie wzbronione wysłanie niepożądanych listów komercyjnych pozostałym uczestnikom web-strony.

  W dowolnym wypadku Państwo powinno gwarantować pozostałym użytkownikom prawo odwołania, dostępu i korekcji własnej informacji, którą posiada Państwo. Państwo nie może, oprócz poszczególnych wypadków, wymienionych w niniejszym paragrafie, przekazywać osobistą informację pozostałych użytkowników trzecim osobom bez naszej zgody i zgody osób, czyich interesów to dotyczy.

  Prosimy zauważyć, że władzę oraz inne obdarzone z prawem struktury, posiadają inne prawa dostępu do informacji, niż wymienione w artykułu 4.4.

  Nasze użytkownicy oraz my nie ścierpimy niepożądanego rozsyłania elektronicznych lub pocztowych wiadomości. Bez wyjątku nie pozwala się Państwu zachowywać we własnych plikach (innych, niż przewidywane rozdziałem administracji IHA Holiday Ads) adresy (elektroniczne lub pocztowe) użytkowników, które nie wyraziły na to swoją zgodę.

  Gdy na Państwa adres przysyłają nierządane listy komercyjne, prosimy o uprzedzenie za pomocą kolejnego formularza: Proszę kliknąć tutaj

 6. Wysłać ogłoszenie koledze

  Zabronione wykorzystanie serwisu „wysłać przyjacielowi” lub inny serwis rozsyłania, żeby wysyłać niepożądane wiadomości (elektroniczne lub pocztowe) lub w innym celu, który jest sprzeczny Ogólnym Regułom użytkowania resursu.

  Nie wykorzystujemy udzielone przez Państwo adresy elektroniczne w innym celu, niż wysłanie do Państwa wiadomości elektronicznych. Nie puszczamy do wynajęcia ani przekazujemy tych adresów w obce ręce bez Państwa zgody.

 7. Kontrolować swoje hasło

  Jesteście odpowiedzialne za dowolne działanie, dokonane za pomocą pańskiego loginu lub hasła. Z tego wynika, że nigdy nie wolno dawać osobom obcym swój login i hasło. Powierzając hasło, macie ryzyko straty kontroli nad własnymi danymi osobistymi, oraz macie ryzyko uzyskania obowiązków, które inna osoba może wziąć w Państwa imieniu. Zwróćcie uwagę na to, że IHA Holiday Ads nigdy nie będzie prosić Państwo o wysłaniu przez pocztę elektroniczną jakich kolwiek danych osobistych – loginu, hasła, numera karty kredytowej.

  Gdy otrzymaliście e-mail z prośbą odnowienia tej informacji, prosimy o kontakcie przed tym, jak udzielać odpowiedź na ten e-mail przez naszą rybrykę kontaktów. Gdy Państwa hasło trafiłe do osób trzecich, hasło niezwłocznie należy zmienić przez procedurę, która jest opisana niżej w artykułu 8.

 8. Prawo dostępu do Państwa danych osobistych i do wprowadzenia poprawień do nich

  Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Francji, a w szczególności z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku „Informatyka i swobody”, Państwo posiada prawo dostępu, wprowadzenia zmian i zaskarżenia danych osobistych, takich jak:

  Login, hasło, nazwisko, Adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefonu komurkowego, numer faksu. Proszę kliknąć tutaj

  Jesteście zobowiązane w razie niezbędności odnawiać niniejsze dane, wykorzystując środki, udzielone dla tego przez naszę www-stroną.

  Po tym, jak wiadomość została odtwarzona w forumach lub innych miejscach on-line, już nie mamy możliwości ją zmienić. Jednakże, Państwo ma możliwość wysłania nowej wiadomości w celu poprawienia lub uściślenia początkowej wiadomości.

  Na prośbę Państwa zamkniemy Państwa konto, wtedy Państwa dane, oraz informacja, którą zawiera pańskie ogłoszenie i rozdział administracji, przestanie pokazywać się w naszej działającej bazie danych. Podać prośbę o usunięciu danych Państwo może w rozdziału administracji, prośba o potwierdzeniu zostanie wysłana przez pocztę elektroniczną. Prośba zostanie przyjęta pod uwagę w miarę możliwości, zgodnie z naszą polityką usunięcia oraz zgodnie z ustawodawstwem, obowiązującym w tej dziedzinie.

  Zostawiamy na przechowanie w swoim systemu określoną informację w jedynym celu rozwiązać dowolne rozbieżności, dowolne problemy, oraz w celu uzyskać przestrzegania Ogólnych Regułów użytkowania serwisu. W szczególności możemy przechowywać w ciągu określonego czasu pańską informację, dotyczącą wykonania kontraktu, żeby uprzedzić dowolną możliwość oszustwa oraz żeby odpowiadać stosowanym w tej dziedzinie wymaganiam ustawodawstwa. W związku z tym, z powodów technicznych lub z innych powodów, związanych z całością naszych systemów, dane, dotyczące Państwa, zostaną w bazach danych według Państwa prośby o usunięciu zgodnie z wymaganiem ustawy. Jednakże, dane nie będą dostępne w sieci.

 9. Inni poborcy informacji

  Niniejsze Reguły Ochrony danych osobistych dotyczą, z niektórym wyjątkiem, wykorzystania i przekazywania danych, które zostały przez nas zebrane. Reguły nie dotyczą wykorzystania i przekazywania pańskich danych osobistych osobom trecim, bądź to urlopowicze, posiadacze nieruchomości z naszej lub z innej www-strony. Reklamodawcę mają własne Reguły Ochrony danych osobistych, z którymi polecamy się zapoznać przed tym, jak oddawać do dyspozycji osobistą unformację.

 10. Bezpieczeństwo

  Wprowadzamy różne środki bezpieczeństwa dla zabezpieczenia pańskich danych osobistych przed utratą lub niedozwolonym dostępem wewnętru spółki lub poza tą. Jednakże, nie przeoczajcie tego, że nie istnieje absolutne bezpieczeństwo w internecie.

 11. Ostrzeżenie

  Pozostawiamy sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Regułów Ochrony danych osobistych w zależności od Państwa komentarzy i rozwoju prawidł, które stosujemy do zbierania i ujawnienia danych.
  Zostawiamy na przechowanie w swoim systemu określoną informację w jedynym celu rozwiązać dowolne rozbieżności, dowolne problemy, oraz w celu uzyskać przestrzegania Ogólnych Regułów użytkowania serwisu. W szczególności możemy przechowywać w ciągu określonego czasu pańską informację, dotyczącą wykonania kontraktu, żeby uprzedzić dowolną możliwość oszustwa oraz żeby odpowiadać stosowanym w tej dziedzinie wymaganiam ustawodawstwa. W związku z tym, z powodów technicznych lub z innych powodów, związanych z całością naszych systemów, dane, dotyczące Państwa, zostaną w bazach danych według Państwa prośby o usunięciu zgodnie z wymaganiem ustawy. Jednakże, dane nie będą dostępne w sieci.

Patczcie też :
Otrzymyjcie najlepsze oferty www-strony przez pocztę.
Sign up to the newsletter