WYNAJEM MA URLOP między osobami prywatnymi Czas wakacji
IHA Wynajem ma urlop
531390

Statuty posiadacza nieruchomości

Jestecie posiadaczem jakościowego majątku, przydatnego do wynajęcia na okres urlopowy.

Jako członek IHA Holiday Ads przyjmujecie zobowiązanie przestrzegać następne punkty:

Udzielić dokładne dane.

Przyjmujecie odpowiedzialność za całość informacji, udzielonej portalu IHA Holiday Ads. Falsyfikacja lub przemilczanie pańskich danych, szczególnie w toku rejestracji, nie są dopuszczalne.

Zrobić bezstronny i dokładny opis.

Przyjmujecie odpowiedzialność za autentycność ofiarowanej posiadłości, zgodność z opisem, charakterystykę i stan. Liczne kriterium opisu, kótre posiada Państwo, pozwalają sformulować ofertę wynajęcia jasne, dokładnie i szczególowe.

Jako dzierżawca Państwo ponosi cywilną odpowiedzialność za dokładność opublikowanej informacji przed najemcami mieszkania oraz najemcami - członkami IHA Holiday Ads.

Udzielić zdjęcia Państwa posiadłości, puszczanej do wynajęcia.

Macie zobowiązanie udzielić w miarę możliwości minimalne 1 zdjęcie pańskiej nieruchomości na czas urlopu. IHA Holiday Ads daje możliwość wzbogacić ogłoszenie z wielu zdjęć z nazwami, które sprzyjają lepszemu opisu oraz zaawansowaniu w systemach wyszukiwania. Niektóre pakiety publikacji pozwalają poza tym dołączyć do ogłoszenia galerię zdjęć na pamięć oraz video.

Odnowić rozkład wolnych dat

Gdy przez Państwo została wybrana ta darmowa techiczna możliwość, Państwo jest zobowiązane podtrzymywać własny rokład wolnych dat. W taki sposób Państwo nie zostanie bez potrzeby niepokojone przez potencjalnych najemców oraz Państwa ogłoszenie zostanie lepiej indeksowane przez systemy wyszukiwania, które dają pierwszeństwo regularnie odnawianym stronom.

Bieżąca aktualizacja informacji zawartych w ogłoszeniu

Jesteście zobowiązane dostatecznie często podtrzymywać i odnawiać informację, istniejącą na stronie domowej. Rozdział „Administracja” daje dostęp do ogłoszenia: do adresu, opisu, zdjęć, cenników, warunków wynajmu, opisu wypoczynku tematycznego i t.d. ...

Żeby odwdzięczyć Państwo, w każdym odnowieniu widzialność pańskiego ogłoszenia zostanie polepszoną (ogłoszenie zostanie rozmieszczone wyżej w różnych spisah wyników wyszukiwania, które są widzialne dla urlopowiczy), oraz ogłoszenie zostanie powtórnie przeglądane przez wyszukiwarki.

Patczcie też :
Otrzymyjcie najlepsze oferty www-strony przez pocztę.
Sign up to the newsletter